Privacy verklaring

In deze verklaring willen wij u zo goed mogelijk informeren omtrent het gebruik van persoonsgegevens. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Identiteit Cantine Laurium

Cantine Laurium
Riojagaard 39
3446WC
Woerden

06 504 78 891
www.cantinelaurium.com
info@cantinelaurium.com
KvK: 30.216.799

Privacy

Wij verwerken persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze website en indien u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de gegevens op een zorgvuldige wijze.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Cantine Laurium in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke gegevens wij precies verwerken is afhankelijk van het doel waarvoor u onze website gebruikt. Indien u contact opneemt met een vraag, verwerken wij andere gegevens dan bij het doen van een bestelling. Naast bovenstaande persoonsgegevens is het ook mogelijk dat u telefonisch of via email andere gegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de overige persoonsgegevens, die onderaan op de lijst staan.

De lijst met persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail adres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekening nummer
 • IP-Adres
 • Locatie gegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens

Naast de bovenstaande persoonsgegevens is het ook mogelijk dat u telefonisch of via de e-mail andere persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de overige persoonsgegevens die onderaan bovenstaande lijst staan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Met onze website, webshop en bijbehorende diensten hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom adviseren wij ouders betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen. Zo kan voorkomen worden dat data van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u meent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens van minderjarigen verzameld hebben, neem dan via het emailadres info@cantinelaurium.com contact met ons op.

Hoe, waarom en hoe lang?

In dit stuk tekst zullen we u uitleggen hoe, waarom en hoe lang wij uw gegevens bewaren.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk aankopen doen in onze webshop. Via deze software kunnen wij de volgende persoonsgegevens gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail adres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekening nummer
 • IP-Adres
 • Locatie gegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens

Deze gegevens worden gebruikt om een bestelling af te handelen, contact op te nemen en voor het analyseren van onze webshop. Met het analyseren kunt u denken aan het optimaliseren van de webshop. Zijn er producten die vaak verkocht worden, dan kunnen wij op basis van de verzamelde gegevens ons assortiment mogelijk wijzigen.

Betaalgegevens zijn kwetsbaar en daarom maken wij gebruik van SSL-encryptie en van sterke beveiligings software van Wordfence.

Webhosting

Yourhosting.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Yourhosting.nl.. Dat betekent dat uw gegevens op servers staan die in beheer zijn van Your Hosting.nl. Your Hosting.nl gebruikt deze gegevens echter niet voor eigen gebruik. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van bepaalde diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

Yourhosting.nl & Gmail.com

Wij maken voor ons zakelijke emailverkeer gebruik van Your Hosting.nl en Gmail.com. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik en verlies van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourhosting.nl en Gmail.com hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Contactformulieren

In deze website maken we gebruik van de plugin Contact form 7. Indien u dit formulier invult zullen wij verschillende gegevens van u ontvangen zoals uw naam, telefoonnummer en uw bericht. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om contact met u op te nemen om uw vraag of opmerking te beantwoorden. Deze gegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk en daarnaast worden de gegevens niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

Op de hoogte blijven van nieuwe reacties

Via ons blog kunt u reacties plaatsen en vragen stellen. Daar is ook de mogelijkheid om een e-mail te ontvangen bij nieuwe reacties. Indien u dit wilt kunt u een vinkje plaatsen bij ‘Blijf op de hoogte van nieuwe reacties’. Als u dit aanvinkt zal uw e-mail adres worden opgeslagen en krijgt u automatische een e-mail bij een nieuwe reactie. Het e-mail adres wordt net zo lang bewaard als dat het blog zal bestaan. Wilt u niet meer op de hoogte blijven? Laat het ons weten dan halen we uw e-mail adres uit de lijst.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het Mollie platform. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betaalgegevens. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (anonieme) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verbeteren website

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Met Analytics verzamelen wij verschillende gegevens. hoeveel consumenten op onze website geweest zijn en welke pagina’s bezocht zijn. Daarnaast kunnen w ook zien vanaf welke locatie en met wat voor apparaat de website bekeken wordt. Deze gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren. Zien we bijvoorbeeld dat er niemand op onze pagina olijfolie komt? Dan gaan we hier meer aandacht aan besteden zodat ook deze pagina beter bezocht gaat worden.

Bij het gebruik van Analytics hebben we de IP adressen geanonimiseerd met een javascript code en daarnaast delen we geen gegevens met Google die ze kunnen gebruiken om producten en services te verbeteren, benchmarking, technische ondersteuning en de accountspecialisten mee te laten kijken.

Om dit te kunnen doen maken we gebruik van cookies. Wilt u hier meer over weten? Lees dan onze verklaring over de cookies eens door.

Er zijn verschillende mogelijkheden bij Google Analytics voor het bewaren van deze gegevens. Er kan gekozen worden voor het automatisch verwijderen na 14, 26, 38 en 50 maanden en er kan gekozen worden voor niet automatisch verwijderen. Omdat wij graag de ontwikkelingen van de website goed in de gaten houden hebben wij gekozen voor het niet automatisch verwijderen van deze gegevens. Het is wel mogelijk om de gegevens op aanvraag te verwijderen. Wilt u dit? Neem dan even contact met ons op en dan gaan wij voor u aan de slag!

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt zoals het opnemen van contact of het afhandelen van bestellingen.

Cantine Laurium neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cantine Laurium) tussen zit.

Bewaartermijnen

Cantine Laurium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, waarvoor uw gegevens verzameld worden. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn (7 jaar) loopt bewaren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Cantine Laurium op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Datalek procedures

Indien wij een datalek hebben, denk bijvoorbeeld aan een gehackte site dan zullen wij hier direct mee aan de slag gaan. De beheerder en onze hosting organisatie worden geïnformeerd. Dan zal de datalek gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard wordt het datalek ook aan de betrokkenen gemeld. Indien er sprake is van een datalek, dan zullen wij de bewijzen bewaren. Denk hierbij aan de oorzaak en mogelijke oplossingen.De gegevens bewaren wij minimaal 1 jaar.

Uiteraard hebben wij verschillende maatregelen getroffen om dit soort datalekken tegen te gaan zoals beveiligings plugins, ssl verbinding en de mogelijkheid om 24 uur per dag de website beheerder te bereiken.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens uitsluitend naar het bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, verzoeken wij u een kopie van een legitimatiebewijs toe te sturen.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage en correctie

U heeft natuurlijk altijd inzage in uw persoonlijke gegevens en niet alleen inzage u mag het natuurlijk ook laten corrigeren of verwijderen. Wilt u dat wij iets met uw persoonsgegevens doen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten

Cantine Laurium wijst u er op dat u mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact opnemen

Heeft u t/m opmerkingen? U kunt ons op volgende adressen bereiken:

Cantine Laurium
Riojagaard 39
3446WC
Woerden

06 504 78 891
www.cantinelaurium.com
info@cantinelaurium.com
KvK: 30.216.799